Ω Romano P. Riedo Ω Fotografie Ω Projekte Ω Kunst Ω Texte Ω 

FRAGILE(S) | MUSEE PAPIER PEINT 

FRAGILE(S) | MUSEE PAPIER PEINT
museepapierpeint.ch

FRAGILE(S)
Musée Suisse du Papier Peint, Mézières
26.1. -7.6.2020
Prolongé au 15.11.2020
museepapierpeint.ch
Exposition collective
Curateur: Romano Riedo
Réalisé en collaboration avec le Musée Suisse du Papier Peint, Mézières et les artistes

Avec la participation de Gisèle Poncet, Isabelle Krieg, Bernhard Zitz, Anna Schmid, Stephanie Baechler, Baptiste Oberson, Jean-Yves Piffard, Romano Riedo


FRAGILE(S)
Mézières
26.1. -7.6.2020
Verlängert bis 15.11.2020

museepapierpeint.ch

Kollektive Ausstellung
Kurator: Romano Riedo
Realisiert in Zusammenarbeit mit dem Musée Suisse du Papier Peint, Mézières und den Künstlern.

Mit der Teilnahme von Gisèle Poncet, Isabelle Krieg, Bernhard Zitz, Anna Schmid, Stephanie Baechler, Baptiste Oberson, Jean-Yves Piffard, Romano Riedo